Communicatiecoaching

Communicatievaardigheden zijn voor bestuurders en professionals van cruciaal belang. Leiders moeten kunnen luisteren, overtuigen en een juiste indruk achterlaten. Om dat te ondersteunen bieden wij persoonlijke coaching. Het accent kan liggen op versterking van uw overtuigingskracht, maar ook op een betere wisselwerking tussen u en uw omgeving.

De leerdoelen van de coaching worden telkens afgestemd op de specifieke wensen van de cliënt. Veel gehoorde wensen zijn:
• meer zelfvertrouwen en zekerheid tijdens contacten;
• meer empathie en beter contact met een ander;
• minder misverstanden en onnodige conflicten;
• overtuigend, boeiend en geloofwaardig spreken;
• beter reageren op kritiek en issues;
• meer inzicht in hoe anderen u ervaren.

De invulling van een coachingstraject wordt bepaald door de klant. De coaching kan gericht zijn op een concrete functionele episode - bijvoorbeeld een reorganisatieproces - maar kan ook preventief vaardigheden aanleren.

Ons uitgangspunt is altijd uw eigen persoonlijkheid. Authenticiteit en persoonlijke geloofwaardigheid zijn immers cruciaal voor impact. Bij uw persoonlijkheid moeten wel de best passende vaardigheden komen. Een coachingstraject van BdRP is altijd persoonlijk en één-op-één. Het traject begint gewoonlijk met een vrijblijvend en gratis inventariserend telefoongesprek tussen de cliënt en de coach. Daarna kan worden besloten tot een eerste sessie van één dagdeel. Deze sessie heeft tot doel om een eerste onderzoek te doen, mede aan de hand van testen en oefeningen. Soms worden voorlopige, voor de hand liggende, tips en adviezen verstrekt. Naar aanleiding van deze eerste bevindingen wordt een verder coachingstraject voorgesteld.

Contact

Bob de Ronde Partners
Duinoordseweg 20
5268LM Helvoirt
0411-644428 (24/7)
info@bdrp.nl