Methodes

De trainers werken volgens exclusieve methodes die in de loop der jaren door ons ontwikkeld zijn. Onze methodiek is geënt op de rijke ervaring van de trainers maar ook op wetenschappelijke principes en theorieën. Zo gaan wij uitgebreid in op 'communiceren met kernboodschappen', 'framing' en 'bridging', waarvoor wij in de diverse modules verschillende praktische stramienen aanreiken.

In alle trainingen komen voorts de volgende aspecten aan de orde:
• Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden en onmogelijkheden
• Aankweken van een doel- en doelgroepbewustzijn
• Vertalen van organisatietaal naar publiekstaal
• Beter structureren en formuleren van boodschappen
• De regie tijdens de communicatie in handen houden
• Informeren verheffen tot opiniëren en inspireren

Om deze doelen te realiseren moet er veel worden geoefend. Van daaruit komen de analyse, de diagnose en vervolgens de remedie. Allerlei technieken komen daarbij aan de orde zoals: het omzeilen van interview- of discussievalkuilen, boodschapafbakening, vragen 'aansturen', présence, audiovisuele hulpmiddelen, effecten van tv-registratie, gericht laten citeren, etcetera.

Voor alle trainingsmodules bieden wij programma's van één, twee of drie dagdelen van elk drie uren. Het programma van één dagdeel is geschikt voor trainingen in het kader van een concreet optreden. Het programma van twee dagdelen is geëigend voor een degelijke vaardigheidstraining. Het programma van drie dagdelen biedt ruimte voor verdere verdieping. Wij leveren altijd maatwerk, in overleg met de cliënt. Wij geven dus geen gestandaardiseerde trainingen met open inschrijving.

In verband met de noodzakelijke oefentijd zijn de programma's van één dagdeel niet geschikt voor groepen van meer dan 3 personen. De maximale groepsgrootte voor een hele dag is 6 personen. Voor grotere groepen kunnen de trainers hoorcolleges of demonstraties verzorgen, waarbij enkele aanwezigen als proefpersoon worden aangewezen.

Contact

Bob de Ronde Partners
Duinoordseweg 20
5268LM Helvoirt
0411-644428 (24/7)
info@bdrp.nl